Our Quotes

Natura ne aseamana; educatia ne deosebeste.   Confucius

Images Gallery

Structura anului scolar

 

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3.382/24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018  https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C5%A3iei-na%C5%A3ionale-nr-338224022017-privind-structura-anului-%C8%99colar-2017-2018

Structura anului şcolar 2011 - 2012

(Ordin emis de MECTS privind structura anului școlar 2011-2012 - extras - nivel preșcolar)

 

În temeiul Legii Educației Naționale nr.1 /2011,

În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 81/2010, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

Art.1 (1) Anul şcolar 2011-2012 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.

Art.2 Anul şcolar 2011-2012 începe pe data de 1 septembrie 2011, se încheie pe data de 31 august 2012 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri Vacanţă
luni, 12 septembrie 2011 - vineri, 23 decembrie 2011

În perioada 22 - 30 octombrie 2011, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă

 

Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 24 decembrie 2011 - duminică, 15 ianuarie 2012

Semestrul II

Cursuri Vacanţă

Cursuri - luni, 16 ianuarie 2012 - vineri, 6 aprilie 2012

Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 7 aprilie 2012 - duminică, 22 aprilie 2012

Cursuri - luni, 23 aprilie 2012 - vineri, 22 iunie 2012

Vacanţa de vară - sâmbătă, 23 iunie 2012- duminică, 9 septembrie 2012

 

LEGEA EDUCATIEI NATIONALE

Art.3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri:

Joi, 1 decembrie 2011 - Ziua națională a României

Marți, 1 mai 2012 - Ziua Muncii

Luni, 4 iunie 2012 - A doua zi de Rusalii

Art.4 (1) Săptămâna 2-6 aprilie 2012, din semestrul al doilea, este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, având un orar specific.

 

Metodologiile didactice utilizate în învăţământul preşcolar, strategiile aplicate în demersul didactic valorizează copilul, îl diferenţiază şi îl individualizează în vederea sprijinirii dezvoltării sale potrivit ritmului propriu.


În demersul educaţional este interzisă discriminarea copilului după criterii care vin în contradicţie cu drepturile sale.

În demersul educaţional se respectă dreptul copilului la joc {jocul reprezintă activitatea/forma fundamentală de învăţare, mijlocul de realizare şi metoda de stimulare a capacităţii şi creativităţii copilului, ca un drept al acestuia şi ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit trebuinţelor proprii).

Activităţile desfăşurate de educatoare cu copiii care se încadrează în nivelul 3-5 ani se recomandă a fi gândite şi organizate din perspectiva orientării spre socializare, pe când activităţile desfăşurate cu copiii care se încadrează în nivelul 5-7 ani vor fi gândite şi organizate din perspectiva pregătirii pentru şcoală.

Întreaga activitate desfăşurată de educatoare cu copiii la clasă se realizează pe baza cunoaşterii temeinice şi respectării obligatorii a prevederilor planurilor cadru şi programelor şcolare, aprobate de M.E.C.T. (atât pentru activităţile comune, cât şi pentru cele opţionale).

Programul zilnic al copiilor se desfăşoară pe baza unei planificări care vizează proiectarea tuturor activităţilor în care sunt implicaţi copiii pe parcursul întregului an şcolar.
Activitatea instructivă în grădiniţa de copii se desfăşoară pe baza unui program zilnic stabilit de educatoare şi avizat de directoare. Acesta respectă prevederile planului de învăţământ pentru grupa respectivă şi poate fi flexibil.

În învăţământul preşcolar, în procesul instructiv - educativ desfăşurat cu copiii la grupă, se utilizează numai auxiliare didactice care sunt avizate de M.E.C.T.

 


"Oamenii nu se nasc,
se formeaza."


D. Erasmus

© 2010 - Gradinita Sf. Sava Iasi - Toate drepturile rezervate

Concept Site: Director Profesor Iuliana Gorea