Our Quotes

Natura ne aseamana; educatia ne deosebeste.   Confucius

Images Gallery

Sa stii mai multe, sa fii mai bun!

7 aprilie - 11 aprilie 2014

Proiect educaţional

,,Din curiozitate explorăm!”

 

ARGUMENT

În săptămâna ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun’’ s-au proiectat pentru derulare o serie de activităţi extracurriculare în raport cu analiza de nevoi prin consultarea preșcolarilor, a repezentanților legali, a cadrelor didactice, a comunității locale și a altor instituții și organizații partenere. Obiectivele inspiră şi provoacă preșcolarii, atât pentru succesul lor educaţional, cât şi pentru dezvoltarea personală prin demersuri specifice şi particulare. S-a avut în vedere natura experienţei individuale a preşcolarilor în contextual unor activităţi plăcute şi interesante pentru aceştia.

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul proiectului:implicarea tuturor preșcolarilor şi a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse a copiilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale

Obiective:

 • dezvoltarea unui mediu care să contribuie la recreerea şi la destinderea participantilor precum şi la petrecerea organizată a timpului liber;
 • asigurarea cadrului de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinatii, aptitudini şi capacităţi, de manifestare a talentelor;
 • formarea şi cultivarea interesului pentru un stil de viaţă sănătos;
 • utilizarea materialelor, instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice,în vederea obţinerii unor rezultate anticipate;
 • lărgirea şi completarea orizontului de cultura;
 • dezvoltarea personală (cognitivă şi socio-afectivă);
 • efectuarea sarcinilor de lucru în echipa prin stabilirea unui climat afectiv propice.

 

Tipologia activităţilor derulate:

 

 • vizite tematice/activităţi derulate în cadrul unor programe de parteneriat;
 • acţiuni de ecologizare
 • schimb de experienţă
 • lucru în echipă,
 • ateliere de lucru,
 • competiţii, concursuri, jocuri sportive;
 • activităţi ştiinţifice;
 • expoziţii;
 • prezentări de modă.

 

Parteneri

 • Primăria Municipiului Iași
 • I.S.U. Iași
 • Opera Națională Română
 • Aeroportul Internațional Iași
 • Baterel şi lumea NON-E
 • Școala Lunca Cetățuii
 • Grădinița PP nr.4 Iași
 • Grădina Botanică Iaşi
 • Biblioteca  Județeană ”Gh. Asachi” Iași
 • Fabrica de Pâine Vel Pitar
 • Asociația Grădiniței Sf. Sava
 • Părinții preșcolarilor

 

Modalități de evaluare și monitorizare

 

 • impresii consemnate în jurnalul săptămânii;
 • desene, fotografii, produse finite;
 • acordarea de diplome, premii;
 • expoziţie de fotografii;
 • aplicarea de chestionare;
 • organizarea unui vot direct al părinților de la fiecare grupă.
 • comunicat de presă.

 

Rezultate aşteptate:

 • manifestare liberă a personalităţii copiilor în activităţi;
 • atitudine pozitivă a copiilor faţă de activităţile recreative;
 • spirit de toleranţă şi cooperare între toţi preșcolarii;
 • schimb de experienţă între partenerii implicaţi;

Grupul ţintă:

 • Beneficiari direcţi: copiii preşcolari de la G.P.P. ,,Sf. Sava’’Iaşi.
 • Beneficiari indirecţi: cadrele didactice, părinţii, bunicii, comunitatea.

 

Echipa de proiect: va încuraja paticiparea părinților, a voluntarilor, a reprezentanților mass-media și a publicului larg la activitățile

 • Gorea Iuliana
 • Plai Ştefania
 • Asandei Viorica
 • Muscă Greta
 • Rusu Rodica
 • Morăraşu Rodica
 • Ursu Marcela
 • Cojocaru Alina
 • Capracea Lenuţa
 • Cornea Veronica
 • Pahomi Dana
 • Rodica Burgheaua
 • Munteanu Georgiana
 • Tirel Liliana
 • Cenuşă Anca
 • Marin Nicoleta

 

Durata proiectului:

7 aprilie - 11 aprilie 2014 – va acoperi numărul de ore prevăzut în orarul grădiniței, atat pentru preșcolari cat și pentru cadrele didactice.

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

LUNI - 7. 04.2014

Motto-ul

 zilei

Interval

orar

Grupa

implicată

Responsabili

Activitati educative

ZIUA ECOLOGIEI

 

 

 

 

 

8,00 - 9,30

15,30 - 17,00

Toate grupele

 

Toate cadrele didactice

,,Pământul protejăm, împreună baterii uzate colectăm’’Baterel si Lumea Non-E

9,30 - 10,00

,,Atelier plantare seminţe de flori’’ şi discuţii cu reprezentantul Grădinii Botanice Iaşi

10,00 - 12,00

Vizită la Primăria Municipiului Iași - Palatul Roznovanu.

16,00-17,00

Toate grupele

Toate c.d.

Vizita la expozitia „Exotic Pets” - Esplanada Palatului Culturii.

10,00 - 10,30

Grupa mare ”Albinuțe”

Ursu Marcela- Cojocaru Alina

Pictură icoane  pe sticlă- ,,Lumina învierii” -încondeiere ouă

10,00 - 10,30

Grupa mare B

„Broscuțe”

Capracea Lenuţa  Munteanu Georgiana

,,Cel mai bun recitator!”(concurs de poezii)

Teatru de pantomimă ,,La noi este hărnicia’’

9,30- 11,00

Grupele mari – echipa reprezentativă a grădiniței

Asandei Viorica

Adina Iacob

 

Participarea echipei reprezentative a grădiniței la concurs Let's Play- Gpp nr.4 Iași

 

 

MARȚI - 8.04.2014

Motto-ul

 zilei

Interval orar

 

Grupa

implicată

Responsabili

Activitati educative

ZIUA SAVANŢILOR

 

9,30 - 10,00

Grupa mică A ”Fluturașii”

Grupa mică B

”Ariceii”

Grupa mică A ”Licuricii”

Gorea Iuliana

Plai Stefania

Cenusa Anca

Tirel Liliana

,,Experimente pe înţelesul copiilor’

 

9,30-10,00

Grupa mijlocie

”Ștrumfii”

Grupa mare B

“Broscute”

Cornea Veronica

Marin Nicoleta

Capracea Lenuta

Muntianu Georgiana

Activitate Junior Achievement România (JAR)

9,30-10,00

Grupa mijlocie ”Greierașii”

Pahomi Dana - Burgheaua Rodica

,,Concurs ,,Cei mai buni matematicieni’

8,30 - 12,00

Grupa mare A

Mămăruțe”

Grupa mare C

”Albinuțe”

 

Asandei Viorica

Muscă Greta

Ursu Marcela - Cojocaru Alina

Vizită la Fabrica de Pâine Vel Pitar

 

MIERCURI - 9.04.2014

Motto-ul

 zilei

Interval orar

Grupa

implicată

Responsabili

Activitati educative

ZIUA

CREAŢIEI

 

9,30-10,00

16,00-16,30

Toate grupele

Toate c.d.

Atelier de creație ,,Prietenii curcubeului,,-”Fluturașii călători”

9,30-10,00

16,00-16,30

Toate grupele

Toate c.d.

Copiii lui Tonitza decoperă lumea - ”Nuanțe de primavară”.

8,00-11,00

Grupa mare C ”Albinuțele”

Grupa mare A”Mămăruțe”

Grupa mare B

”Broscuțe”

Grupa mijlocie

”Strumfii”

Ursu Marcela

Cojocaru Alina

Asandei Viorica

Muscă Greta

Capracea Lenuța

Muntianu Georgiana

Cornea Veronica

Marin Nicoleta

Vizită la Aeroportul Internațional Iași

 

JOI - 10.04.2014

 

Motto-ul

 zilei

Interval orar

 

Grupa

implicată

Responsabili

Activitati educative

ZIUA

,,STOP ACCIDENTELOR, VIAȚA ARE PRIORITATE!,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,00-9,30

Grupa mare A

”Mămăruțe”

Grupa mare C

”Albinuțe”

Asandei Viorica

Muscă Greta

Ursu Marcela

Cojocaru Alina

Vizită la Muzeul ”I. Creangă” din incinta Mănăstirii GoliaIași

9,30-10,00

 

 

 

 

 

 

 

Grupa Mica A

”Fluturașii”

Grupa mica B

”Licuricii”

Grupa mare B

”Broscuțe”

Grupa mare C

”Albinuțe”

Gorea Iuliana

Plai Stefania

Rusu Rodica

Morarasu Rodica

Capracea Lenuta

Ursu Marcela

Cojocaru Alina

Concurs ,,Bucuriile iepurașului,,

Grupa mică A

”Fluturașii”

Grupa mijlocie B

”Ștrumfii”

Grupa Mare C

”Albinuțe”

Gorea Iuliana

Plai Ştefania

Cornea Veronica

Marin Nicoleta

Cojocaru Alina

Ursu Marcela

Parada costumelor ECO ,,Crează, eco, dăruiește din suflet,,

Grupa mică A

”Fluturașii”

Gorea Iuliana

Plai Ştefania

Concurs ,,Semne de circulaţie”

Grupa mică B

”Ariceii”

Tirel Liliana

Cenuşă Anca

Educaţie rutieră ,,Unde ne jucăm?’’

Grupa mică A

”Fluturașii”

Grupa mare B

”Broscuțe”

Grupa mijlocie B

”Ștrumfii”

Grupa mică B

”Ariceii”

Gorea Iuliana

Plai Ştefania

Capracea Lenuta

Cornea Veronica

Muntianu Georgiana

Marin Nicoleta

Tirel Liliana

Cenuşă Anca

Întalnire cu reprezentanții I.S.U. Iași ”Simulare situații de urgență”

 

VINERI - 11.04.2014

Motto-ul

 zilei

Interval orar

 

Grupa

implicată

Responsabili

Activitati educative

ZIUA PENTRU MIȘCARE

,,Sportul şi sănătate”

 

 

 

 

 

 

9,30-10,00

Grupa mică B

”Ariceii”

Tirel Liliana

Cenuşă Anca

Concurs de dans

9,30-10,30

Grupa mijlocie B

”Ștrumfii”

Cornea Veronica

Marin Nicoleta

Vizită la Biserica ,,Sf. Sava” Iași

 

9,00-10,30

Grupa mare A

”Mămăruțe„

 

Asandei Viorica

Muscă Greta

 

Vizită la Biblioteca  Județeană ”Gh. Asachi” Iași ”În Cetatea cărților”

9,30-10,30

Grupa mare C

”Albinuțe”

Grupa mică C

”Licuricii”

 

Ursu Marcela

Cojocaru Alina

Morărașu Rodica Rusu Rodica

 

 

Vernisaj Expoziţie ,,Lumina Învierii’’-Biserica ”Sf. Sava” (invitat prof. Univ. Purcaru Sorin; în deschidere minirecital de cântece religioase, susținut de preșcolarii de la Grupa Mare           ”Albinutele”, în colaborare cu soprana Dumitra Purcaru,  Opera Națională Iași

10,30-11,00

Toate grupele

Toate cadrele didactice

 

Campaniacofinanțată din fondul pentru promovarea fructelor și legumelor -  realizarea unei lucrări plastice sub formă de afiș cu tema

„5 porţii de legume, fructe sau suc de fructe”

11,00-11,30

Toate grupele

Toate cadrele didactice

Sport şi sănătate- parcurs aplicativ

”Cupa Primăverii”la nivel de grădiniță

*Unele activități pot suferi  modificări în program (starea vremii, sănătatea copiilor, disponibilitatea partenerilor,etc)

Evaluarea proiectului:

Realizarea unui portofoliuprivind organizarea și desfășurarea programului ”Școala Altfel:”Să știi mai multe, să fii mai bun - Proiect educaţional ”Din curiozitate explorăm!,, - raportul final, feed-back-ul participanţilor expoziţie foto, CD.

 

Posibilități de sustenabilitatea a proiectului:

 • Posibilitatea de dezvoltare/continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de noi parteneri.
 • Utilizarea materialelor realizate și în alte proiecte asemănătoare.

 

Director,                                                                                               Responsabil educativ,

Prof. Gorea Iuliana                                                                                     Prof. Plai Ştefani


"Oamenii nu se nasc,
se formeaza."


D. Erasmus

© 2010 - Gradinita Sf. Sava Iasi - Toate drepturile rezervate

Concept Site: Director Profesor Iuliana Gorea