Our Quotes

Natura ne aseamana; educatia ne deosebeste.   Confucius

Constituirea Grupelor

Grădiniţa „Sf. Sava" cuprinde preşcolari cu vârste între 3 şi 6 ani şi se organizează de regulă, pe grupe constituite după criteriu de vârstă al copiilor sau după nivelul de dezvoltare globală al acestora.

Grupa se constituie respectând prevederile legale (medie 15 copii dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 20). Grupele de copii sunt grupe omogene, stabilite în funcţie de vârsta preşcolarilor ce solicită frecventarea grădiniţei noastre (gr. mică, gr. mijlocie, gr. mare).

Înscrierea copiilor se face, de regulă, la sfârşitul anului şcolar sau în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, în limita locurilor disponibile.
a) La înscrierea copiilor în grădiniţă nu se percep taxe.
b) La înscrierea copiilor este interzisă discriminarea după orice fel de criteriu.

Pentru asigurarea hranei copiilor părinţii sau susţinătorii legali plătesc o contribuţie stabilită de legislaţia în vigoare. Calcularea contribuţiei părinţilor pentru hrana copiilor se face în funcţie de numărul de zile frecventate potrivit reglementărilor în vigoare.

Actele necesare înscrierii copiilor în grădiniță sunt:
a) Formular de înscriere;
c) Original şi copie certificat naştere copil;
d) Original şi copie carte de identitate părinte;
e) Adeverinţe în original care să ateste locul de muncă al părintelui.

La prezentarea copilului în colectivitate:

  1.  Fişa medicală
  2.  Aviz epidemiologic, eliberat potrivit prevederilor legale;
  3.  Încheierea unui acord de parteneriat pentru educaţie între grădiniţă şi părinte.

Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere, se consemnează în Registrul de evidenţă a înscrierii copiilor, programul SIIIR (program de evidenta  a copiilor  ISJ, MECTS).

Transferarea copilului de la o grădiniţă la alta se face la cererea părinţilor sau a susţinătorilor legali, cu avizul celor două unităţi, în limita locurilor planificate.

Scoaterea copilului din evidenţa grădiniţei se face în următoarele
situaţii:
a)În caz de boala infecţioasă cronică, cu avizul medicului.
b)În cazul în care copilul absentează două săptămâni consecutiv, fără motivare.

Evaluarea

Educatoarea folosește modalităţi diverse de evaluare a progreselor copiilor şi acordă atenţie implicării copiilor în procesul evaluării.

Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Consiliul Naţional de Evaluare şi Examinare respectându-se prevederile din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice ale copiilor.

Radio News"Oamenii nu se nasc,
se formeaza."


D. Erasmus

© 2010 - Gradinita Sf. Sava Iasi - Toate drepturile rezervate

Concept Site: Director Profesor Iuliana Gorea