Our Quotes

Natura ne aseamana; educatia ne deosebeste.   Confucius

Images Gallery

Oferta Gradinitei an scolar 2018-2019

OFERTA EDUCATIONALA

- an scolar 2018-2019 -

Educaţia timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, asigură intrarea copilului în sistemul de învăţământ obligatoriu, prin formarea capaciăţii de a învăţa. Investiţia în educaţia timpurie este cea mai rentabilă investiţie în educaţie.

Serviciile educaţionale de educaţie preșcolară se adresează următorilor beneficiari:

 - Beneficiari primari: preşcolari cu vârste cuprinse între: 3 ani – 6 ani;

 - Beneficiari secundari: familiile preşcolarilor;

 - Beneficiari terţiari: comunitatea locală, societatea în general.

Pentru anul școlar 2018 - 2019 propunem următorul plan de şcolarizare:

Nivel 1:

- 3 grupe mici  (3-4 ani )

- 3 grupe mijlocii ( 4-5 ani)

Nivel II

- 4 grupe mari  ( 5-6 ani)

 

Descopera in totalitate oferta noastra pentru anul scolar 2018 - 2019 la linkul de mai jos:

Oferta gradinitei cu program prelungit Sf. Sava - Iasi

PROGRAM INSCRIERI 2017 2018

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚA P.P. SF. SAVA IAȘI

 

  1. Capacitatea unitatii școlare G. P.P. ,,Sf. Sava” Iași: 10 grupe de preșcolari
  2. Locuri libere pentru înscriere rămase dupa etapa de reînscriere:

·Grupa mare – 4 grupe (reînscriși) -  0 locuri rămase

·Grupa mijlocie -  3 grupe  (reînscriși) - 0 locuri rămase

·Grupa mica – 3 grupe- 60 locuri libere, conform planului de școlarizare

 

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE - 21.05.2018 – 15.06.2018

Etapa I – Colectare cereri de înscriere 21.05.2018 – 08.06.2018, interval orar 12,00 - 14,00

Etapa I – Procesare cereri de înscriere - 11.06.2018 – 15.06.2018

-          Faza I – termen limită 12.06.2018 ora 14  - vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca prima opțiune

-          Faza II – termen limită 14.06.2018 ora 14 - vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune

-          Faza III – termen limită 15.06.2018 ora 14 - vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune

Copiii respinși în Etapa I –faza III vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa a II a

Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele:

1.existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

2.existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

3.existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

4.existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criterii specifice:

1.              Vârsta copilului (3 ani împliniți până la 31 august 2018).

2.              Apropierea grădiniţei de domiciliul părinților/tutorilor legali.

3.              Domiciliul bunicilor în apropierea grădiniței

4.              Copilul este rudă de gradul I a unui angajat al unității.

Documente doveditoare ce vor fi atasate la cererea de inscriere:

1.              Certificat de nastere copil (copie+original)

2.                            Carte de identitate părinti (copie+original)

3.                            Carte de identitate bunici  și certificatul de naștere al acelui părinte ai căror părinți (bunicii copilului) domiciliază în zona  grădiniței (unde este cazul)

4.                            Declarație pe proprie raspundere că viitorul preșcolar este rudă de gradul I cu angajatul unității

CALENDARUL INSCRIERII IN INVATAMANTUL PRESCOLAR AN SCOLAR 2018 2019

http://www.isjiasi.ro/documente/invatamant%20prescolar/CALENDAR%20%C3%8ENSCRIERE%20GR%C4%82DINI%C8%9A%C4%82_2018-2019.pdf

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR AN ȘCOLAR 2018 - 2019

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE - 21.05.2018 – 15.06.2018

Etapa I – Colectare cereri de înscriere (21.05.2018 – 08.06.2018)

 

INTERVAL ORAR PENTRU DEPUNEREA CERERILOR LA GRADINITA P.P. SF. SAVA : Luni -Vineri, 12,00 - 14,00

- Se depun cererile la sediul unităților de învățământ preșcolar cu personalitate juridică sau la secretariatele școlilor ce au în structură unități de învățământ preșcolar.

Etapa I – Procesare cereri de înscriere (11.06.2018 – 15.06.2018)

- Faza I – termen limită 12.06.2018 ora 14 - vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca prima opțiune

- Faza II – termen limită 14.06.2018 ora 14 - vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune

- Faza III – termen limită 15.06.2018 ora 14 - vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune

Copiii respinși în Etapa I –faza III vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa a II a A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE - 25.06.2018 – 27.07.2018

Etapa II – Colectare cereri de înscriere (25.06.2018 – 20.07.2018)

- Se depun cererile la sediul unităților de învățământ preșcolar cu personalitate juridică sau la secretariatele școlilor ce au în structură unități de învățământ preșcolar unde mai există locuri

Etapa II – Procesare cereri de înscriere (23.07.2018 – 27.07.2018)

- Faza I – termen limită 25.07.2018 ora 14 - vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca prima opțiune

- Faza II – termen limită 26.07.2018 ora 14 - vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune

- Faza III – termen limită 27.07.2018 ora 14 - vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune Copiii respinși în Etapa II

– faza III vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa de ajustări

ETAPA DE AJUSTĂRI - 30.07.2018 – 31.08.2018 – introducerea cererilor de înscriere și admiterea lor pe locurile rămase libere.

 

 

Oferta Gradinitei

Oferta Curriculara a gradinitei poate fi descarcata de mai jos.

Download Oferta Gradinitei

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017 LA GRĂDINIȚA PP „SF. SAVA” IAȘI

Documente necesare pentru copil la intrarea in colectivitate conform OMCTS 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant.

1. Adeverinta medicala pentru intrarea in colectivitate

2. Fisa de vaccinari insotita de avizul epidemiologic  (valabilitate 24 ore)

Documentele vor fi eliberate de catre medicul de familie/pediatru

 

 

 

Pentru anul scolar 2016/2017 inscrierile s-au finalizat.

Capacitatea unitatii si planul de scolarizare nu permite suplimentarea de locuri.

Multumim de intelegere !

 

 

Informatii privind inscrierile pentru anul scolar 2016-2017
Total locuri libere pentru inscrieri = 90
Total dosare validate = 96

Total dosare admise = 96 (Planul de scolarizare a fost suplimentat de catre ISJ Iasi cu 6 locuri)

Lista copiilor admisi este afisata la gradinita. 

INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
LA GPP "Sf. Sava"
 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 23 mai - 9 iunie 2016.  Interval orar: 9,30.00-15.00 (L-V)

Capacitatea instituţiei(număr de copii pentru care a fost proiectată): 200 prescolari

Numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017:

1.      grupa mică 80 locuri – 1 locuri  ocupate la reînscrieri

2.      grupa mijlocie 73 locuri – 68 ocupate în perioada de reînscrieri

3.      grupa mare 70 locuri - 64 ocupate in perioada de reînscrieri

Locuri disponibile pentru perioada de înscrieri:

1.      grupa mică -79 locuri;

2.      grupa mijlocie 5 locuri;

3.      grupa mare  6 locuri

 

Criteriile generale

1.      Există un certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap;

2.      Există documente care dovedesc că este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial;

3.      Există documente care dovedesc că este orfan de un părinte.

 

Criterii specifice:

1.      Vârsta copilului (3 ani împliniți până la 31 august 2016).

2.      Domiciliul copilului în apropierea  grădiniței.

3.      Locul de muncă al părintelui/tutore legal în apropierea grădiniței.

4.      Domiciliul bunicilor în apropierea grădiniței.

5.      Vârsta copilului - 3 ani împliniți până la 31 decembrie 2016 (în următoarea ordine: septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie).

 

Pentru înscrierea copilului sunt necesare următoarele documente:

1.      Certificatul de naştere al copilului înscris.

2.      Copii după cartea de identitate a părinților/tutorilor legali/bunicilor (după caz).

3.      Rezultatul evaluării nivelului de dezvoltare psiho-somatică a copilului (doar în cazurile necesare).

4.      Adeverință de salariat pentru părinți sau tutore.

5.      Hotărârea de divorț (acolo unde este cazul).

 

https://www.siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri/22-modulul-inscrierea-la-gradinita

 

Descarca cererea de inscriere si instructiunile de completare in format PDF

 

Radio News"Oamenii nu se nasc,
se formeaza."


D. Erasmus

© 2010 - Gradinita Sf. Sava Iasi - Toate drepturile rezervate

Concept Site: Director Profesor Iuliana Gorea