Our Quotes

Natura ne aseamana; educatia ne deosebeste.   Confucius

Scopul si Obiectivele Proiectului

SCOPUL PROIECTULUI

Scop general - popularizarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare româneşti la nivel local, naţional şi internaţional.

Scop specific - sensibilizarea cadrelor didactice şi preşcolarilor / şcolarilor mici în promovarea interculturalităţii în spaţiul şcolar şi extraşcolar.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiective generale

  • Organizarea concursului în conformitate cu Regulamentul stabilit.
  • Optimizarea relaţiilor grădiniţă/şcoală - familie - comunitate prin implicarea în organizarea şi desfăşurarea concursului.

Obiective specifice

  • Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti prin intermediul probelor de concurs prevăzute de Regulament.
  • Înţelegerea identităţii de sine şi apartenenţei la neam
  • Facilitarea accesului liber la exprimare al copiilor, inclusiv a celor defavorizaţi şi, educarea lor în spiritul respectului faţă de diversitate.
  • Favorizarea comunicării, dezvoltarea sentimentelor de încredere, solidaritate şi toleranţă între copii, cadre didactice şi părinţi ;
  • Cultivarea unor valori morale, etice şi estetice, curiozităţii copiilor în spiritul noului context european care este favorabil activităţii multiculturale şi multi-etnice.
  • Stimularea simţului critic şi autocritic prin evaluarea creaţiilor realizate şi participarea activă la acţiunea organizată.
  • Încurajarea unor atitudini competiţionale /colaborare prin intermediul probelor de concurs propuse.
  • Cultivarea interesului pentru turismul şcolar în vederea cunoaşterii ţării şi stimulării unor relaţii de prietenie între copii, cadre didactice din ţară şi străinătate..

 

Radio News"Oamenii nu se nasc,
se formeaza."


D. Erasmus

© 2010 - Gradinita Sf. Sava Iasi - Toate drepturile rezervate

Concept Site: Director Profesor Iuliana Gorea