Our Quotes

Natura ne aseamana; educatia ne deosebeste.   Confucius

Românaşul în lume - concurs internaţional iniţiat de Grădiniţa "Sf. Sava" Iasi

romansul1,,Românaşul'' este un proiect educativ iniţiat de Grădiniţa cu p.p ,,Sf. Sava'' Iaşi în anul 2003. Proiectul încurajează cunoaşterea istoriei şi geografiei locale şi naţionale, a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului român, cultivă valorile general - umane, sociale şi culturale, promovează diversitatea culturală.
Activităţile derulate în cadrul proiectului educativ ,,Românaşul''au vizat domeniul cultural-artistic, asigurând interdependenţa dintre activităţile intracurricu - lare şi cele extraşcolare.
În cadrul proiectului se derulează o mare varietate de activităţi. Prima ediţie a Concursului Internaţional,,Românaşul în Lume''s-a organizat pe data de 8-9 Mai 2009 urmând ca în data de 9 mai 2012 să desfăşurăm ediţia a II-a.

Grădiniţa P.P. "Sf. Sava", Iaşi cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, are deosebita plăcere de a invita grădiniţele de stat şi particulare din ţară şi strainătate să participe la Concursul Internaţional "Românaşul în lume", ediţia a II - a, care se va desfăşura în ziua de 9 mai 2012.
Concursul este aprobat de I.S.J. Iaşi, face parte din C.A.E.J. şi se adresează cadrelor didactice, elevilor şi preşcolarilor

Regulamentul concursului, Formular de înscriere şi Acordul de parteneriat -ediţia a II-a, 2012

Acest eveniment intercultural se adresează preşcolarilor şi şcolarilor mici, în vârstă de 5-9ani. Să participe la acest proiect ce nu ţine cont de bariere etnice, lingvistice sau religioase şi împreună să promovăm pacea, prietenia universală, cultura şi educaţia. 
Participanţii din ţară şi diaspora (dar şi toţi copiii de altă naţionalitate care doresc) vor trimite lucrări plastice şi CD-uri cu proba artistică, conform Regulamentului de desfăşurare a concursului.
În afară de organizarea unei expoziţii-concurs de Artă Plastică organizată în foaierul Teatrului,, Luceafărul''din Iaşi, ne propunem şi o probă artistică ce va fi susţinută pe scena edificiului de cultură menţionat.
Prin organizarea acestui concurs dorim să popularizăm tradiţiile şi obiceiurile specifice poporului român, să stimulăm creativitatea, dialogul cultural şi cunoaşterea reciprocă dintre copii, cadre didactice şi părinţi, din ţară şi străinătate.
În acelaşi timp ne propunem să favorizăm schimbul de idei şi informaţii, cunoaşterea unui mod de gândire diferit şi o mai bună înţelegere a diferenţelor culturale în cadrul procesului de educaţie. Mai mult decât atât, ne propunem să realizăm contacte în vederea găsirii de parteneri, cu aceleaşi preocupări, pentru un proiect de dezvoltare şcolară în cadrul Programului Socrates sau / şi iniţierea unor parteneriate bilaterale.

Radio News"Oamenii nu se nasc,
se formeaza."


D. Erasmus

© 2010 - Gradinita Sf. Sava Iasi - Toate drepturile rezervate

Concept Site: Director Profesor Iuliana Gorea