Our Quotes

Natura ne aseamana; educatia ne deosebeste.   Confucius

ÎNSCRIERI LA GRĂDINIȚA PP ,,SF. SAVA”, IAȘI, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

CAPACITATEA UNITĂȚII: 10 grupe de preșcolari

PLAN DE SCOLARIZARE APROBAT: 3 grupe mici, 3 grupe mijlocii, 4 grupe mari

Conform adresei M.E. nr. 28269/27.04.2021 privind asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022, aceasta se realiza succesiv în două etape:

a)Etapa de reînscriere a copiilor va avea loc în perioada 17 mai – 28 mai 2021, ora 12:00, conform precizărilor M.E., și îi are în vedere pe preșcolarii care au frecventat Grădinița P.P. ,,Sf. Sava”, Iași, în anul școlar 2020-2021, și ai căror părinți doresc să îi reînscrie în anul școlar 2021-2022.

b)   Înscrierea copiilor nou-veniți

LOCURI RĂMASE LIBERE DUPĂ ETAPA DE REÎNSCRIERE:

-       Grupa mică - 54 locuri

-       Grupa mijlocie - 0 locuri libere

-       Grupa mare - 17 locuri libere

CALENDARUL ÎNSCRIERII:

La sediul unității, prin depunerea documentelor solicitate pentru înscriere, în datele de:

-          31 mai 2021- intervalul orar 12:00 -14:00

-          2 - 4 iunie 2021 - intervalul orar 12:00 -14:00

-          7 - 10 iunie 2021 – intervalul orar 12:00 -14:00

-          11 iunie - intervalul orar 10:00 - 11:00

 

 CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE PROPUSE DE M.E. (se aplică cumulat):

1. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

2. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

3. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;

4. existența unui document medical, eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

CRITERIILE SPECIFICE AVIZATE DE CĂTRE INSPECTORATUL JUDEȚEAN ȘCOLAR IAȘI  (se aplică cumulat):

1.      Copilul are 3 ani împliniți până la data de 31 august 2020

2.      Domiciliului stabil al părinților/tutorilor legali /bunici în proximitatea grădiniței, în cazul în care Grădinița „Sf. Sava” este cea mai apropiată unitate de invățământ preșcolar

3.       Copii ai angajaților din unitate

4.       Locul de muncă în proximitatea grădiniței, în cazul în care este cea mai apropiată unitate de de invățământ preșcolar

DOCUMENTELE NECESARE DOSARULUI DE ÎNSCRIERE depuse de părinte/tutore/reprezentant legal la unitatea de învățământ:

v  copie după certificatul de naștere al copilului;

v  copie după actele de identitate ale părinților/tutore/reprezentanti legali;

v  hotărâri judecătorești (dacă este cazul) și declarația-acord de înscriere la unitate semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal;

v  adeverință de la locul de muncă al părinților;

v  declarația pe propria răspundere pentru copiii amânați de la școală, precum și un document medical care justifică amânarea (conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 430/2004 pentru aprobarea Baremului medical cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani);

v  documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specifice ale celor trei unități de învățământ pentru care au optat;

v  cererea de înscriere este generată de SIIIR după completarea datelor de către reprezentantul gradinitei și se semmnează de către părințile/tutore/reprezentant legal.

Radio News"Oamenii nu se nasc,
se formeaza."


D. Erasmus

© 2010 - Gradinita Sf. Sava Iasi - Toate drepturile rezervate

Concept Site: Director Profesor Iuliana Gorea