Our Quotes

Natura ne aseamana; educatia ne deosebeste.   Confucius

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR AN ȘCOLAR 2020 – 2021

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE – 08.06.2020 – 03.07.2020

Etapa I – Colectare cereri de înscriere (08.06.2020 – 26.06.2020)

    • Se depun cererile la unitățile de învățământ preșcolar cu personalitate juridică sau la secretariatele școlilor ce au în structură unități de învățământ preșcolar.Părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică. Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție. Comunicarea va fi postată atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Etapa I – Procesare cereri de înscriere (29.06.2020 – 03.07.2020)

    • Faza I – termen limită 30.06.2020 ora 14  – vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca prima opțiune;

    • Faza II – termen limită 02.07.2020 ora 14 – vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune;

    • Faza III – termen limită 03.07.2020 ora 14 – vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune.

Copiii respinși în Etapa I – faza III vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa a II-a

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE  – 20.07.2020 – 10.08.2020

Etapa a II-a – Colectare cereri de înscriere (20.07.2020 – 31.07.2020)

    • Se depun cererile la unitățile de învățământ preșcolar cu personalitate juridică sau la secretariatele școlilor ce au în structură unități de învățământ preșcolar unde mai există locuri;

Etapa a II-a – Procesare cereri de înscriere (03.08.2020 – 10.08.2020)

    • Faza I – termen limită 05.08.2020 ora 14  – vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca prima opțiune;

    • Faza II – termen limită 07.08.2020 ora 14 – vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune;

    • Faza III – termen limită 10.08.2020 ora 14 – vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune.

Copiii respinși în Etapa a II-a – faza III vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru Etapa de ajustări.

ETAPA DE AJUSTĂRI – 11.08.2020 – 31.08.2020–introducerea cererilor de înscriere și admiterea lor pe locurile rămase libere.

Notă:

        1. Informații suplimentare privind intervalul orar pentru depunerea dosarului de înscriere pentru anul școlar 2020-2021 (cu documentele necesare), numărul de locuri rămase libere, în unitatea noastră, după etapa de reînscriere, criteriile de departajare (generale și specifice), vor fi afișate după finalizarea perioadei stabilite pentru reînscriere.

        2. Etapa de reînscriere 25 mai-05 iunie 2020 (este destinată copiilor care au fost înscriși și au frecventat grădinița în anul școlar 2019-2020) 

        3. Reînscrierea/înscrierea se va realiza cu respectarea tuturor măsurilor de protecție.

http://www.isjiasi.ro/index.php/curriculum-si-inspectie-scolara/invatamant-educatie-timpurie/documente-specifice/202-inscrierea-in-invatamantul-prescolar-2020/1087-calendarul-inscrierii-in-invatamantul-prescolar-an-scolar-2020-2021

 

Radio News"Oamenii nu se nasc,
se formeaza."


D. Erasmus

© 2010 - Gradinita Sf. Sava Iasi - Toate drepturile rezervate

Concept Site: Director Profesor Iuliana Gorea